Partehartzailea

Hezkuntza komunitate osoaren elkarlanean oinarrituta.