Normalkuntza

JARDUERAK

NOLA

HELBURUA

ARDURADUNAK

NOIZ

JARDUERA

OSAGARRIAK

 • Euskara eguna: kirol jarduerak+Gelan egindako lantxoekin, antzerkiekin,… elkartrukeak egin
 • Desafioak: Asmakizunak, iheroglifikoak, pertsonaia asmatu, … Euskal trivial
 • Antzerkigintza
 • Kantagintza
 • Bertsogintza
 • Euskal dantzak zikloka
 • Euskaraz jolasten: Antzara jokoa…
 • Idazleak ikastetxeetan
 • Jolasak patioan (euskeraz jolasten proiektua)
 • Jolasak jantokiko patioan (euskaraz jolasten proeiktua)
 • “Korrika”…

Euskara bultzatzea gelatik kanpo

(patioan, auzoan…)

Familiak inplikatzea

 • Hizkuntz Normalkuntzarako Koordinatzailea
 • Irakasleak
 • Gurasoak
 • Abenduan
 • Ikasturtean zehar

KURRIKULAR

JARDUERAK

 • Ahozko adierazmena A ereduan
 • Euskara indartzeko jarduerak D ereduko geletan
 • Haur hezkuntzan (“Argitxo” proiektua…)

Euskara bultzatzea gelan

 • Musika, tutoreak,… HF, Musika, …
 • HFko irakasleak, koord.
 • Tutoreak
 • Ikasturtean zehar

INFORMAZIOA

(BERRIAK)

 • Bloga, web orrialdea, aldizkaria…

Eskolako informazioa euskaraz eman

 • Sare(h)ezkuntza korrdinatzaileak
 • Irakasleak
 • Gurasoak
 • Ikasturtean zehar
 • Bilerak: Hizkuntza normalkuntza bilerak hiru hilabetero egingo dira jardueren proposamenak, jarraipena eta hauen ebaluazioa egiteko.
 • Koordinatzailearen lana: Proposamenak bildu eta koordinatu, jarraipena egin (nola egin, ekintza plana), bilerak zuzendu, ebaluazioak egin eta jaso, hobekuntzak…
 • Euskara batzordea: Proposamenak-ekintza plana-jarraipena-ebaluazioa.